BABY TALK

พัฒนาการเคี้ยวกลืนของลูกสำคัญไม่แพ้พัฒนาการด้านอื่น 5 ข้อนี้จะทำให้คุณแม่รู้จักพัฒนาการเคี้ยวกลืนของลูกได้ดียิ่งขึ้น

หยิบ จับ ขยับ ขย้ำ กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กของหนู คุณแม่รู้ไหมว่าการที่หนูหยิบจับอะไรต่อมิอะไรได้ มาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กของหนูนั้นเองค่ะ ซึ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กในช่วงขวบปีแรกนั้นสำคัญ แล้วหนูทำอะไรได้บ้าง